Camera giám sát

Với một chiếc camera quan sát bạn có thể ghi lại những hình ảnh trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, lưu trữ lại và có thể xem lại bất kì nào bạn muốn. Tính năng của camera quan sát cũng có những nét tương đồng với một máy quay phim.